Petr Jeník

Petr Jeník
tel. 603 712 756
e-mail: posta@petrjenik.cz

Absolvent bakalářského studia na Katedře regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP
Bakalářská práce ZDE