Financování předvolební kampaně

Veškeré výdaje a doklady spojené s mou předvolební kampaní pro senátní volby konané 2. a 3. října 2020 je možné sledovat v systému Piroplácení 

Transparentní účet: 2801446036/2010

Dohoda o podpoře kandidáta – ke stažení ZDE

Manažer kampaně:
David Drobný, trvale bytem: Severní 2154, Česká Lípa, IČ: 07578890, tel. 732 867 901

Dobrovolníci (bezúplatná plnění fyzických osob):

Kateřina Rosáková, nar. 12.8.1998, trvale bytem: Červeného kříže 2420, Česká Lípa
– bezúplatné plnění v hodnotě 5000,- Kč (50 hodin)

Jan Munzar, nar. 3.8.1989, trvale bytem: U Rokle 52, Česká Lípa
– bezúplatné plnění 2000,- Kč (20 hodin)

Nevyužívám žádné najaté agentury.

Nepřijal jsem žádná bezúplatná plnění od právnických osob.

Nepřijal jsem žádné finanční dary ani od fyzických, ani od právnických osob.

Zdroje financování kampaně:
30000,- Kč – vklad kandidáta
220000,- Kč – příspěvek České Pirátské Strany
50000,- Kč – příspěvek České Pirátské Strany na dopis pro voliče

Sociální sítě využívané v kampani:
Facebook – Petr Jeník – kandidát do Senátu na Českolipsku
Instagram – Pirát Petr Jeník

Financování kampaně na sociální sítích probíhá z ověřeného firemního účtu kandidáta, který následně vydané prostředky přefakturuje na základě vyúčtování Facebooku České pirátské straně.